Piscines d'Obra

Piscines d'Obra

Piscines que s'adapten a qualsevol espai

En la construcció d'una piscina, aquesta ha de ser capaç de suportar la pressió de l'aigua que conté sense ajuda ni reforços externs, totalment impermeable i les seves parets sense porus ni buits per facilitar la seva neteja.

A continuació detallem el procés de construcció que apliquem a totes les piscines d'obra:

 

01. Marcatge del terreny02. Excavació02. Excavació03. Anivellament amb grava04. Encofrat04. Encofrat05. Armadures metàl·liques06. Comprovació de cotes07. Projectat gunite08. Reglejat gunite i mitges canyes09. Detall gunitat escales09. Piscina gunitada10. Muntatge depuradora11. Plantejament de la corona12. Col·locació de la corona13. Col·locació del gresite13. Detall col·locació del gresite14. Piscina acabada

 

En la construcció d'una piscina molts detalls poden convertir-la en un problema de 20/30 tones que tindrem en el jardí i amb molt difícil solució.

Reparar una piscina esquerdada amb garanties té un cost molt superior a la diferència de pressupostos entre dues empreses.

No basi la seva decisió únicament en el preu final, triï una empresa seriosa i solvent, amb una àmplia experiència i que compleixi amb les normes exigides per poder oferir-li 10 anys de garantia.

El Món de la Piscina utilitza formigons certificats des de planta, grossors de sòl i parets molt superiors a les que s'utilitzen habitualment, minimitzant així els possibles defectes que pogués presentar la construcció.

Quan apareix un problema cal respondre fins al final. En els 39 anys de marxa de l'empresa, sempre s'ha actuat de la mateixa manera.

Amb els sistemes de gestió utilitzats per al tractament d'aigües, es garanteix en tots els casos una filtració temporitzada diària en un cicle de 4 hores, amb gran quantitat d'opcions: Natursalt (producció automàtica de clor a través de la pròpia aigua de la piscina), filtracions que estalvien gran quantitat del consum anual de l'aigua de la piscina (Naturglass-Multyicyclone), sistemes automatitzats de neteja i un llarg etcètera de les més actuals tècniques.

Amb la garantia de El Món de la Piscina, Mataró (Maresme) Barcelona.

 

¡En qüestió de piscines, ens mullem!

Ctra.N-II, km. 649 | Aptat. Correus 49 | 08301 Mataró (Barcelona) | T. 93 790 15 88 | F. 93 755 06 78 | info@elmondelapiscina.com