Rehabilitacions

Rehabilitacions

Piscines d'Obra i Poliéster

En El Món de la Piscina (Mataró) li oferim diferents sol·lucions segons la rehabilitació que la seva piscina pugui necessitar:

 

Inspecció Tècnica de Piscines (ITP)

És imprescindible revisar la salut de la piscina periòdicament, per això El Món de la Piscina està realitzant una campanya gratuïta de Setembre-Febrer, de revisió basada en els següents 10 punts:

01. Estat de la depuradora i càrrega filtrant

02. Rendiment de l'equip de bombeig

03. Automatismes existents

04. Qualitat de l'aigua

05. Sistema de neteja utilitzat

06. Il·luminació interior piscina

07. Revisió de la superfície interior del got

08. Estat dels elements exteriors i coronació

09. Mesures preventives

10. Assessorament i informació de noves tecnologies a incorporar

Logo Inspección Técnica de Piscinas (ITP)

 

REHABILITACIÓ DE PISCINES DE POLIÉSTER

Encara que l'envelliment del polièster és molt lent, com en tots els productes, amb el pas dels anys i depenent de les cures que se li hagin prestat, precisa alguna rehabilitació.
 
El Món de la Piscina, disposa d'un equip de professionals en la manipulació del Poliéster, poden realitzar qualsevol tipus de rehabilitació basada en escatats i pintats amb productes bicomponents o bé tenir la piscina amb làmina armada (liner) amb diversos estampats, imitant gresite, marbre, pedra natural, etc., que permet oferir una garantia de 10 anys.
 
S'aconsella que per realitzar aquests treballs, s'escullin els mesos de febrer-abril o setembre-octubre.

 

REHABILITACIÓ DE PISCINES D'OBRA

Les piscines d'obra, es poden veure afectades amb el pas del temps, l'ús de productes químics i la qualitat del tractament de l'aigua. Aquests elements poden ocasionar la caiguda de fitxes de gresite i dissolució de la borada (junta de les fitxes). Recomanem realitzar una recopilació i col·locar les fitxes despreses per renovar l'aparença de la mateixa. Aquesta rehabilitació s'haurà de realitzar cada 8/10 anys, depenent de l'estat.
 
Estem especialitzats en modificar les dimensions de piscines ja construïdes, podent retallar mesures de piscina totals o la pròpia profunditat, per minimitzar els m3 existents i encaixar-la en l'espai desitjat. Algunes de les modificacions interiors que realitzem habitualment consten de la inclusió d'escales d'accés a l'interor i bancs de repòs i relax.
 
En el cas que una piscina d'obra presenti alguna pèrdua i després de realitzar les proves de pressió corresponents, hi ha diferents maneres de solucionar aquest problema en funció d'on estigui localitzada i les opcions que accepti el client. Una de les opcions i depenent del tipus de fisura s'aconsellarà revestir la piscina amb làmina armada (liner) amb diversos estampats, imitant gresite, marbre, pedra natural, etc., que permet oferir una garantia de 10 anys.
 

El Món de la Piscina rehabilitarà qualsevol detall dels expressats amb anterioritat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Horari: de 9:30h a 13:30h.

Departament de rehabilitacions: 93 796 43 48.

Ctra.N-II, km. 649 | Aptat. Correus 49 | 08301 Mataró (Barcelona) | T. 93 790 15 88 | F. 93 755 06 78 | info@elmondelapiscina.com