Els nostres Serveis

Els nostres Serveis

Serveis que oferim

  • Projectes integrals dirigits per profesionals, arquitecte tècnic propi, i simulacions en 3D.

Proyectos integrales de piscinas

  • Pressupostos de piscines a mida sense compromís.

Presupuestos de piscinas a medida y sin compromiso

  • Serietat en l'execució i plaços d'entrega garantitzats per escrit.

Seriedad en la ejecución y plazos de entrega garantizados por escrito

  • Decoració exterior: Obra privada, pública i singular (làmines d'aigua, fonts ornamentals...).

Decoración exterior

  • Servei Post-Venda: Manteniment i neteja de piscines. Reparació de les instal·lacions.

Servicio Postventa

  • Treballs complementaris: Proves de presió, detecció i reparació de fuites, impermehabilització de piscines d'obra, pintat o engresitat de piscines de fibra.

Trabajos complementarios

  • ITP (Inspecció Tècnica de Piscines) gratuïta per els nostres clients habituals de la comarca.

ITP (Inspección Técnica de Piscinas)

  • Servei d'atenció al client: anàlisi gratuït de l'aigua, posta en marxa i consultes tècniques.
  • Carnet Amic de El Món: 10% de descompte en productes químics a tots els clients que disposin del mateix.

Servicio de atención y Carnet Amigo de El Món

 

 

Ctra.N-II, km. 649 | Aptat. Correus 49 | 08301 Mataró (Barcelona) | T. 93 790 15 88 | F. 93 755 06 78 | info@elmondelapiscina.com